Förstärkta forskningsmedel inom kulturområdet

I den forskningsproposition som regeringen presenterade den 23 oktober förstärks forskningen inom kulturområdet. Det sker dels genom att Vetenskapsrådets medel för detta fördubblas till 40 miljoner kronor och att de konstnärliga högskolorna får en förstärkning med 9 miljoner kronor.

Kulturrådet anser att mot bakgrund av kulturområdets bredd och betydelse för samhället i sin helhet är det viktigt att det även finns en bred och omfattande forskning av relevans för området.

- Kulturrådet välkomnar den satsning som nu föreslås som ett viktigt steg på vägen och ser fram emot ett förstärkt erfarenhetsutbyte kring Vetenskapsrådets prioriteringar, säger Erik Peurell som är Kulturrådets forskningssamordnare.

De knappt 6 miljoner kronor som Kulturrådet årligen disponerar för forsknings- och utvecklingsinsatser fördelas dels till ansvarsmuseerna, dels till andra sektorsrelevanta insatser.

Header logo