Högre utställningsersättning till konstnärer

Konstnärer som ställer ut på statligt ägda institutioner ska få högre ersättning. De ska också få möjlighet att diskutera ersättningar med utställaren inför en utställning. Det står klart när det nya avtalet mellan konstnärsorganisationerna och staten nu är färdigt.

Det nya avtalet gäller enbart statligt ägda institutioner. I budgetpropositionen som nyligen presenterades föreslår regeringen att Moderna museet och Riksutställningar får ytterligare 1 miljon kronor var för att täcka sina ökade kostnader i samband med det nya avtalet.

– Även om avtalet bara berör de statliga institutionerna hoppas vi att kommuner och regioner följer efter och gör avtalet också till sitt, säger Erik Åström, sakkunnig på Kulturrådet.

Kulturrådet har haft regeringens uppdrag att genomföra förhandlingar mellan konstnärsorganisationerna och staten. En referensorganisation kommer nu att bildas, bestående av konstnärsorganisationerna och staten. Uppgiften blir att följa upp det nya avtalet.

- Det här avtalet är tydligare och enklare i sin utformning än det tidigare. Det ger de enskilda konstnärerna en bättre position i förhandlingen med utställaren, säger Erik Åström.

Konstnärerna kan nu, menar Erik Åström, diskutera ersättning också för andra kostnader i samband med en utställning. Till exempel hängning av en utställning och resor. Det blir lättare att diskutera helheten.

Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari 2009.

Header logo