Interaktiv ungdomsteater, portabla läktare och talande bibliotek

Kulturrådet har beviljat bidrag på drygt två miljoner kronor till projekt för ökad tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning. Fleråriga projekt med fokus på läsfrämjande och projekt inom scenkonstområdet har prioriterats. Syftet med bidragen är både att öka tillgängligheten till kultur och att öka möjligheterna till eget skapande.

Projektbidrag har beviljats under en följd av år till både kultursektorn och handikapprörelsen. Målet är en långsiktig utveckling för att öka kunskapen om olika förutsättningar för personer med funktionsnedsättning och ett bättre samarbete mellan kultur- och handikappområdet. Med nya metoder, verksamhetsformer och teknik kan kulturen tillgängliggöras för personer med funktionshinder.

Av sammanlagt 37 ansökningar har tio projekt fått drygt två miljoner i bidrag.

Exempel på projekt som får bidrag är Länsbiblioteket i Västerbotten som lanserar Audioindex – det talande biblioteket. Det är ett flerårigt projekt som hjälper synskadade att på egen hand söka i bibliotekens utbud.

Teater De Vill kommer att sätta upp både en barnteaterföreställning och en interaktiv ungdomspjäs samt arrangera teaterkurser som vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Teaterföreställningarna kommer att turnera i hela landet.

Teater Västernorrland, Scenkonstbolaget har fått fortsatt bidrag för sitt fleråriga projekt att utveckla ett portabelt system för syn- och teckentolkning samt en portabel läktare för att med turnerande teater kunna erbjuda så hög tillgänglighetsgrad som möjligt.

HBT Festivalen i Göteborg ska införliva tillgänglighet både i festivalens organisation och i programutbudet. Den faktiska tillgängligheten till festivalen ska öka och frågor kring diskrimineringen av HBT-personer med funktionsnedsättning kommer att få utrymme i festivalens program.

Ytterligare information:
Ingrid Hemström, handläggare
Telefon: 08-519 264 94
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

BIDRAGSFÖRDELNING

Header logo