Jan Åman lämnar Kulturrådets styrelse

Jan Åman lämnar Kulturrådets styrelse och regeringen har idag beslutat att entlediga honom från uppdraget. Jan Åman lämnade nyligen också uppdraget som chef för konsthallen Färgfabriken i Stockholm.

Jan Åman lämnade sitt uppdrag som verkställande direktör för Färgfabriken efter att styrelsen uppmärksammat brister i redovisningen och de ekonomiska rutinerna. Jan Åman valde i samband med detta att också ställa sin plats i Kulturrådets styrelse till förfogande. Han övertog platsen i oktober i år efter Johan Staël von Holstein.

Kulturrådets styrelse ska bestå av högst nio ledamöter. Det är en styrelse med fullt ansvar vilket innebär att den utgör myndighetens ledning. Styrelsen fattar bland annat beslut om budget, verksamhetsinriktning och vissa bidragsärenden.

Det är regeringen som utser ledamöter i Kulturrådets styrelse.

Header logo