Jan Åman ny ledamot i Kulturrådets styrelse

Regeringen har idag utsett Jan Åman till ny ledamot i Kulturrådets styrelse. Han ersätter därmed Johan Staël von Holstein som lämnade styrelsen i september. Jan Åman är verkställande direktör för Färgfabriken, en konsthall i södra Stockholm.
– Jag tycker att det ska bli roligt att vara med i Kulturrådets styrelse, det är en utmaning, säger Jan Åman.

Vad tror du att du kan bidra med i Kulturrådets styrelse?
– Färgfabriken är en udda fågel, med en hög internationell profil. Vi har utan ett grunduppdrag från det offentliga eller näringslivet lyckats hitta idéer och driva projekt. Jag tror att jag kan bidra med våra erfarenheter av att samarbeta med andra och bygga upp en verksamhet.

Varför tror du att du blev tillfrågad?
– Vår verksamhet är känd. Färgfabriken är erkänd som konstinkubator och våra utställningar har påverkat konstvärden. Färgfabriken är en mötesplats och vi har hittat en metod för att få till ett möte mellan kulturlivet och det övriga samhället.

Vilken erfarenhet har du av Kulturrådet?
– Jag har en lång och god erfarenhet av Kulturrådet. De har varit en viktig stöttepelare för Färgfabriken. Jag vet vilken legitimitet det ger att få verksamhetsbidrag från Kulturrådet. De senaste åren har dialogen intensifierats och kommit att omfatta entreprenörskap m.m. Jag är ganska väl insatt i frågorna som Kulturrådet arbetar med.

Har du några specifika frågor som du kommer att driva?
– Jag kommer först att lyssna av och se hur styrelsearbetet fungerar. Men jag vill se kopplingar mellan olika kulturella sfärer och det övriga samhället. Idag är det för stort fokus på institutionerna, vi måste satsa mer på det oberoende kulturlivet. Och här är Kulturrådet den viktigaste spelaren.

Jan Åman är ledamot i Kulturrådet styrelse för perioden 23 oktober 2008 till och med 31 december 2010. Jan Åman lämnar samtidigt uppdraget som ledamot i insynsrådet vid Statens konstråd.

Färgfabriken är en konsthall som arbetar med att skapa dialog mellan politiker, arkitekter, journalister och den övriga konstvärlden om sina utställningar och projekt. Färgfabriken driver också utbildningar tillsammans med bland andra KTH. Under 2008 öppnades en filial i Östersund.

Header logo