Juryn för Kulturhuvudstad 2014 utsedd

Den svenska juryn för Europeisk kulturhuvudstad 2014 är nu utsedd av regeringen. Den består av sammanlagt 13 ledamöter, varav sju nominerats av EU:s institutioner och sex nominerats av Kulturrådet. Nu börjar arbetet med att utse Kulturhuvudstad 2014 och det är Kulturrådet som på regeringens uppdrag samordnar den svenska uttagningsprocessen.

De sju europeiska ledamöterna är Sir Robert Scott, som ledde arbetet med Liverpools ansökan (Kulturhuvudstad 2008), Manfred Gaulhofer, tidigare VD för Graz (Kulturhuvudstad 2003), Mary McCarthy, vice VD för 2005 års Kulturhuvudstad Cork, Mary Michailidou, styrelseledamot i grekiska museer och kulturorganisationer, Gottfried Wagner, direktör för European Cultural Foundation, Danuta Glondys, VD för Villa Decius, Polen och Jyrki Myllyvirta, ordförande för utbildnings- och kulturkommissionen i EU:s regionkommitté samt borgmästare i Lahti i Finland.

De svenska ledamöterna är Cissi Elwin, VD för Svenska Filminstitutet, Birgitta Englin, VD för Riksteatern, Majlis Granström, kulturchef i Norrbottens läns landsting, Philip Johnsson, styrelseordförande för Värmlandsoperan, David Neuman, chef för Magasin 3, Stockholms Konsthall och Per-Magnus Nilsson, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.

Den 8-9 december träffas juryn i Stockholm för att besluta vilka städer som går vidare till finalomgången. Fyra städer har ansökt om att bli europeisk kulturhuvudstad: Umeå, Gävle, Uppsala och Lund. Finaliststäderna får sedan nio månader på sig att utveckla sina program. Juryn möts igen i september 2009 för att slutligen bestämma vilken svensk stad som bör nomineras till Europeisk kulturhuvudstad 2014.

Header logo