Kultur som viktig faktor för utveckling och tillväxt

Vilken roll kan kulturen spela i regional utveckling och tillväxt? Det frågar sig parterna i det så kallade KRUS-projektet, som nu har gett ut en lägesrapport – Kultur i regionala utvecklingsstrategier och program. Förutom Kulturrådet ingår Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Nutek och Sveriges Kommuner och Landsting i projektet.

- I många fall tar man med kultur som en positiv faktor i utvecklingen, men man definierar det sällan. Vanligast är att kultur används i samband med begrepp som kreativitet, demokrati, mångfald och folkhälsa säger Birgitta Modigh, utredare på Kulturrådet.

Rapportens utgångspunkt är att kultur är en resurs vid regional utveckling och tillväxt. Därför är det viktigt att lyfta fram kulturens roll i samhällsutvecklingen på alla nivåer. Det är också viktigt att bredda dialogen mellan central, regional och lokal nivå när det gäller kulturens roll och möjligheter.

I rapporten framgår bland annat att kulturen ofta finns med inom regional tillväxt och utveckling men att kultur sällan är kopplat till konkreta åtgärder. En annan slutsats är att kultur och kulturmiljö sägs ha betydelse för utveckling och tillväxt, men den offentligt stödda kulturen betonas inte lika mycket.

Header logo