Kulturarvsbrott i Sverige

En nyutkommen bok om Kulturarvsbrott kartlägger brott mot Sveriges kulturarv. Boken är ett samarbete mellan Brottsförebyggande rådet, Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet.

Historien visar att brotten kan ta sig många olika uttryck, och med större kunskap kan förebyggande insatser bevara kulturarvet. Första delen av boken beskriver kulturarvsbrottens mekanismer och ger råd om hur vi alla kan medverka till att brotten minskar. Andra delen av boken beskriver några av de mest uppmärksammade kulturarvsbrotten i Sverige under senare år. Bland annat skildras kuppen mot Moderna museet år 1993, rånet mot Nationalmuseum år 2000 och den spanska kyrktjuvens många stölder ur norrländska kyrkor under åren 1994-2004.

BESTÄLL BOKEN

Header logo