Kulturrådet övertar ansvar för internationellt litteratursamarbete

Kulturrådet övertar i januari 2008 ansvaret från Svenska institutet för det internationella litteratursamarbetet. I fortsättningen kommer stödet för svensk litteratur i översättning att administreras från Kulturrådet liksom projektverksamhet som rör utbyte och samarbete på litteraturområdet. Verksamheten innehåller även bidrag till författare och översättare för resor och internationella utbyten; dessa bidrag kommer att fördelas av Sveriges författarfond.

I samband med övergången stärks den internationella litteraturverksamheten. Nyheter är bl.a. stöd för översättning av facklitteratur och bidrag för provöversättningar som kan sökas av översättare. Möjligheterna för utländska förläggare att bjuda in svenska författare i samband med boklanseringar kommer också att öka.

Header logo