Kulturrådet prioriterar teater för barn och unga

Kulturrådet fördelar nu drygt 50 miljoner kronor i produktionsbidrag till fria teatergrupper. Totalt får 71 fria teatergrupper produktionsbidrag för verksamhetsåret 2008. Det är framför allt teatergrupper som vänder sig till barn och unga som har prioriterats av Kulturrådet.

Kulturrådets styrelse har idag beslutat att 44 fria teatergrupper ska får åriga produktionsbidrag och att 27 grupper får enstaka produktionsbidrag. Bidragen varierar mellan 100 000 och 2 100 000 kronor.
 
Kulturrådet har valt att prioritera teatergrupper som arbetar med barn- och ungdomsteater och som turnerar utanför storstadsområdena. Bland andra får Robinson Crusoe & Fredags vänner och Teater Barbara höjda bidrag.
 
Drygt hälften av de grupper som får bidrag riktar i huvudsak sin verksamhet till barn och ungdom. Dagens beslut innebär att drygt 30 miljoner konor går till teaterverksamhet som vänder sig till barn och ungdom.
 
Kulturrådet har också valt att lyfta fram tre grupper som har betydelse för teaterkonstens utveckling i Sverige. Det är Moment i Stockholm, Cinnober Teater och Teater Trixter i Göteborg som nu får höjda bidrag.

Ytterligare information:
Jochum Landin, handläggare
Telefon: 08-519 264 39
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

INFORMATION

Header logo