Kulturrådet summerar 2007 års verksamhet

Kulturrådet fördelade förra året nästan två miljarder kronor i bidrag. Större delen av bidragen gick till verksamheter inom teater, dans och musik. Barn- och ungdomsfrågorna genomsyrade allt arbete. Det visar Kulturrådets årsredovisning för 2007.

Bland de kulturpolitiska prioriteringar som gjordes under 2007 ryms en satsning på kultur för barn och unga. Exempel på detta är att stödet till fria teatergrupper som riktar sig till barn och unga ökade och att läsfrämjande projekt för barn och unga prioriterades.

Kulturrådet ägnade början av förra året åt till att anpassa bidragsverksamheten efter förändringarna i avdragsrätten för moms. Ett stort antal institutioner berördes ekonomiskt av förändringarna och Kulturrådets bidrag minskade med 26 miljoner kronor på grund av anpassningen.

Under hösten 2007 påbörjade Kulturrådet ett internt arbete för att bredda kunskapen om jämställdhetsfrågor och för att finna rutiner så att jämställdhet alltid beaktas. Under året fick Kulturrådet i uppdrag att göra en djupanalys av hur det står till med jämställdheten inom scenkonstområdet, uppdraget ska redovisas 2009.

Bidrag fördelades bland annat även till forskning och utveckling, internationellt kulturutbyte, jämställdhetsprojekt och nationella minoriteters kultur.

Årsredovisning

Header logo