Kulturrådet utreder Cullbergbalettens framtid

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att efter samråd med Riksteatern och Cullbergbaletten hitta en långsiktig lösning för Cullbergbalettens fortsatta verksamhet. Cullbergbaletten inryms idag i Riksteaterns organisation.

- Det är ett spännande uppdrag angående ett världsberömt danskompani och jag tror att Kulturrådets samlade kompetens kan komma utredningen till godo säger Kennet Johansson, Kulturrådets generaldirektör. 

I uppdraget ingår att se hur den kunskap och kompetens som finns i danskompaniet kan bidra till att utveckla svenskt dansliv både i Sverige och utomlands. Cullbergbaletten har behov av att tydligare tillhöra en scen och därför ska även balettens hemvist hos Riksteatern analyseras.

Cullbergbaletten är ett turnerande danskompani som bildades 1967. Anna Grip är tillförordnad konstnärlig ledare sedan 2008 och kompaniet består av 18 dansare från 12 länder. I höst uppträder baletten i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Nyköping, Köpenhamn och i fyra städer i Tyskland.

Uppdraget ska senast redovisas till Kulturdepartementet den 30 april 2009.

Header logo