Kulturrådet vill stärka svensk litteratur

Kulturrådet har nu formulerat en långsiktig strategi för det internationella litteratursamarbetet. Strategin har arbetats fram i samarbete med Sveriges författarfond på uppdrag av Kulturdepartementet. Sedan januari 2008 har Kulturrådet ansvaret att främja internationell spridning av svensk litteratur och dramatik och internationella utbyten. Genom en samlad handlingsplan vill Kulturrådet nu stärka den svenska litteraturen både nationellt och internationellt. Kulturrådet vill tillsammans med Sveriges författarfond utgöra ett forum för litteratursamarbetet.

Kulturrådet ska enligt förslaget stödja svenska och utländska organisationers verksamhet, men också initiera projekt för att öka den svenska litteraturens närvaro i världen. Kulturrådet poängterar i strategin bland annat vikten av nätverksbyggande, översättningar till och från svenska och synliggörande av mindre kända författarskap i Sverige.

Utgångspunkten för Kulturrådets internationella litteratursamarbete är alltid kulturpolitisk men effekterna kan också förstärka arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. Kulturrådet vill tillsammans med svenska och utländska institutioner skapa nätverk till stöd för yttrandefrihet och exilförfattare i Sverige.

– Stöd till i Sverige boende exilförfattare fäster inte bara uppmärksamhet på enskilda författares situation utan också på yttrandefrihetsfrågor. Det internationella stärker det nationella, vare sig verksamheten bedrivs i Sverige eller i utlandet, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

För att öka intresset för utgivning av översatt litteratur har Kulturrådet nu också lämnat in en ansökan till EU-kommissionen om att få ansvara för det nyinrättade litteraturpris som ska delas ut första gången 2009. I Kulturrådets förslag är processen att utse pristagare en del av målet – att genom samarbetsprojekt skapa förutsättningar för ökad utgivning av översatt litteratur inom EU.

Ytterligare information:
Helen Sigeland, handläggare
Telefon: 08-519 264 33, 076-540 10 33
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Jesper Söderström, Sveriges författarfond
Telefon: 08-440 45 51
E-post: fornamn.efternamn@svff.se

Rebecka Svensén, tf. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se


 

Header logo