Mats Svegfors lämnar Kulturrådets styrelse

Mats Svegfors kommer att lämna sitt uppdrag som ordförande i Kulturrådets styrelse den sista januari nästa år. Mats Svegfors blir ny vd för Sveriges Radio 1 februari 2009. Uppdraget som ordförande för Kulturrådet är, enligt Mats Svegfors, inte förenligt med att vara vd för Sveriges Radio.

Mats Svegfors är för närvarande landshövding i Västmanlands län. Han har varit ordförande i Kulturrådets styrelse sedan 1 januari 2008.

Kulturrådets styrelse ska bestå av högst nio ledamöter. Det är en styrelse med fullt ansvar vilket innebär att den utgör myndighetens ledning. Styrelsen fattar bland annat beslut om budget, verksamhetsinriktning och vissa bidragsärenden.

Det är regeringen som utser ordförande och ledamöter i Kulturrådets styrelse.

Header logo