Mer EU-pengar till svenska kulturprojekt

Svenska kulturskapare är framgångsrika när det gäller att få stöd från EU. Det visar en ny rapport som Kulturrådet har gjort i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Rapporten som har lämnats in till regeringen idag är en sammanställning av utfallet för Sverige i EU:s kulturprogram för år 2007. I snitt har 34 procent av projektansökningarna med svensk huvud- eller medarrangör beviljats stöd. Totalt ligger andelen beviljade ansökningar på 20 procent.

Svenska huvud- och medarrangörer av olika kulturprojekt fick sammanlagt ta del av cirka 7 miljoner euro under 2007, vilket är en ökning jämfört med år 2006 med två procent. Även antalet stöd till projekt med svensk medverkan har ökat med 16 procent jämfört med 2006.

Till exempel får Intercult som huvudarrangör för det treåriga projektet SEAS drygt 1,3 miljoner euro. Ett annat exempel är Arbetets museum i Norrköping som får ta del av 160 000 euro som medarrangör i projektet Dream factories.

Vad gäller stöd till översättning av litteratur till svenska har intresset inte varit lika stort. Inget svenskt förlag fick översättningsstöd år 2007. Antalet svenska böcker som översatts till andra språk har också minskat från 13 år 2006 till 10 böcker år 2007.

Nya bidrag från EU:s strukturfondsprogram

Kulturrådet har också i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet gjort en sammanställning av antalet svenska projekt med kulturanknytning som har fått stöd via EU:s strukturfondsprogram, för den nya programperioden 2007-2013.

Under 2007 hade relativt få program hunnit öppna för ansökan. Under perioden 1 januari 2007 till och med 31 januari 2008 har projekt med kulturanknytning totalt fått dela på 65,4 miljoner kronor i EU-stöd. Det var totalt 20 svenska projekt med kulturanknytning som fick bidrag år 2007.

Mest EU-stöd gick till Mellersta Norrland, där bland annat Färgfabriken Norr fick 6,8 miljoner kronor och Jämtlands länsmuseum fick 8,8 miljoner kronor för projektet Optand Teknikland, ett nytt besöksmål på temat flyg, fordon och försvar.

Lättare att söka kulturstöd från EU

Den 1 oktober är sista dag för att söka stöd från EU:s kulturprogram för projekt med start 2009. Nytt för i år är att EU-kommissionen har sammanställt en programguide som ska underlätta för de sökande att veta vilka regler som gäller och hur man fyller i ansökningarna. Programguiden kommer att gälla under hela programperioden, till och med år 2013. Programguiden kommer under hösten att översättas till svenska. Den engelska versionen, ansökningsblanketter och annan information, liksom FAQ, finns på kommissionens hemsida.

 

Header logo