Mer pengar till kulturen i årets budgetsproposition

Kulturen förstärks med 80 miljoner kronor under nästa år. Det framgår av den budgetproposition som regeringen idag presenterade. Satsningen går till barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för kulturskapare. För Kulturrådets del innebär budgetpropositionen att anslagen till det fria kulturlivet och den regionala scenkonsten ökar med 10 miljoner kronor vardera.

- Det är en positiv budget som kulturdepartementet presenterade idag. Ökningen till det fria kulturlivet och den regionala scenkonsten om 20 miljoner kronor, som Kulturrådet ska fördela, är mycket välkommet säger Kennet Johansson, Kulturrådets generaldirektör.

Ytterligare en nyhet som presenterades är att Skapande Skola i framtiden ska spridas till hela grundskolan, till skillnad från idag då satsningen riktar sig till årskurs 7-9.

Kulturrådets anslag till allmän kulturverksamhet minskar med en miljon kronor.

Header logo