Museibesöken ökar

Fler och fler besöker de statliga museerna, det visar ny statistik från Kulturrådet. Under första halvåret 2008 ökade antalet besök med 23 procent på 19 statliga museer, med fri entré för barn och ungdomar upp till 19 år, jämfört med första halvåret 2007.

Vid 16 av 19 museer har antalet besök ökat i förhållande till motsvarande period 2007. Enbart Etnografiska museet, Kungliga Myntkabinettet och Nordiska museet redovisar färre antal besök under första halvåret 2008 än under motsvarande period förra året. 

Om besöksutfallet för första halvåret 2008 jämförs med besöksutfallet för motsvarande period 2006, då dessa 19 museer hade fri entré för samtliga besökare, så har enbart fyra av museerna haft fler besök under motsvarande period i år. Sammanlagt har antalet besök mellan dessa år minskat med 27 procent.

I förhållande till första halvåret 2005, som var det första året med generell fri entré för alla besökare, innebar däremot besöksutfallet första halvåret 2008 en minskning med 29 procent.

Det finns ett starkt samband mellan attraktiva utställningar och publikaktiviteter och höga besökssiffror. Ett exempel är Moderna museet, som under första halvåret 2008 hade noterat flest antal besök under en månad. Den 9 februari öppnade museets utställning Andy Warhol – Andra röster, andra rum och under denna månad hade museet 68 987 besök, vilket är en ökning med 89 procent jämfört med februari 2007.

Under första halvåret 2008 utgjorde personer upp till 19 år 19 procent av samtliga besök vid 14 av de 19 berörda museerna. Högst andel besök av personer upp till 19 år hade Musikmuseet, som under årets första sex månader hade 21 599 besök, vilket motsvarar 50 procent av det totala antalet besök vid museet.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att redovisa publiksiffror vid de 19 statliga museerna. Redovisningen bygger på underlag från museerna själva och delas upp på besökare under 19 år, respektive 19 år och äldre.

Följande museer ingår i redovisningen:
Arkitekturmuseum, Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Musikmuseet, Myntkabinettet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet.

Ytterligare information:
Erik Åström, sakkunnig
Telefon: 070-558 15 74
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo