Musikalliansen blir nu verklighet

Den nyskapade Musikalliansen börjar nu hitta former för sitt arbete. Frilansande musiker kan söka anställning hos alliansen och kompetensutvecklingsinsatser planeras. För drygt ett år sedan fick Kulturrådet i uppdrag av regeringen att samordna organisationen av en musikallians, enligt den modell som finns inom teater- respektive dansområdet. I november 2007 överlämnade Kulturrådet en rapport till regeringen och nu håller förslagen på att bli verklighet.

Rapporten innehöll slutsatser och förslag som grundade sig på möten och diskussioner med ett stort antal företrädare för musiklivet samt teater- och dansalliansen. Kulturrådet överlät åt parterna själva att ta ställning till förslagen.

Nu går musiklivet från ord till handling. Nyligen tillträdde Bo Rydberg som verksamhetsledare för Musikalliansen och man kommer nu att anställa frilansande musiker och påbörja arbetet med kompetensutveckling för yrkesmusiker. Den 1 september avslutas den första rekryteringsomgången.

– Det är för tidigt att säga hur många musiker som anställs den första omgången, säger Bo Rydberg. Men vi räknar med att i början av 2009 att ha ett hundratal musiker anställda.

Musikalliansen ger professionella frilansande musiker en grundanställning. Tanken är att frilansare ska ha en anställning mellan uppdragen, med en lön som är högre än arbetslöshetsersättningen.

Inom kompetensutvecklingsområdet handlar det främst om att få igång ett antal pilotprojekt. I slutet av augusti kommer Musikalliansen att lägga fram förslag för sin styrelse. Det handlar bland annat om daglig träning för musiker och sångare, branschkunskap och ett tvåårigt utvecklingsprojekt för frilansande scenaktörer. Ambitionen är att Musikalliansen i framtiden inte bara erbjuder sina egna musiker kompetensutveckling, utan det frilansande musiklivet i stort.

Musikalliansen består av en styrelse, referensgrupp och kansli. Verksamheten drivs i bolagsform och ägs av Svensk Scenkonst, Svenska Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Teaterförbundet och Trygghetsrådet. Musikalliansen har 22 miljoner kronor i bidrag från staten för år 2008.

Läs mer om muiskalliansen

Header logo