Nya kulturtidskrifter får stöd

Kulturrådet har beviljat drygt 16 miljoner kronor i produktionsstöd till 105 kulturtidskrifter för år 2008. Stödet varierar mellan 25 000 och 600 000 kronor per tidskrift. Syftet med stödet är att främja en kulturellt värdefull mångfald i utbudet av kulturtidskrifter.

Åtta tidskrifter som nu får stöd har inte haft produktionsstöd under 2007. Det är tidskrifterna DITURIA, Habari, Häften för kritiska studier, Ondskan, Subaltern, Tidskrift för litteraturvetenskap, Venue och Vägen ut. Det är alla tidskrifter av god kvalitet som i bedöms fylla ett tomrum i det offentliga samtalet.
 
17 tidskrifter får i år höjda bidrag jämfört med förra året. Tidskriften Scoop, Teatertidningen och Södra Afrika är några exempel på tidskrifter som nu får höjda bidrag för att de håller en hög kvalitet och har en regelbunden utgivning.

Ytterligare information:
Maria Ågren, handläggare
Telefon: 08-519 264 09
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo