Nya möjligheter för utländska förläggare och agenter att besöka Bok & Bibliotek

Bok & Bibliotek har tillsammans med Kulturrådet beslutat stödja utomnordiska förläggare och litterära agenter som vill besöka Bok & Bibliotek i Göteborg. Förläggare och agenter som inte tidigare besökt bokmässan i Göteborg ska kunna ansöka om rese- och hotellkostnader för 2-4 dagars närvaro i Göteborg. Denna gemensamma satsning görs för att ytterligare öka kunskapen om svensk litteratur i den internationella förlagsbranschen och stärka svenska författares möjligheter att genom översättningar nå en utländsk läsekrets.

– Med detta initiativ gör vi det möjligt för fler långväga gäster att komma till Göteborg och knyta kontakter. Det är ett viktigt led i att marknadsföra svensk och nordisk litteratur ut i världen, säger Anna Falck, VD för Bok & Bibliotek.

– Bok & Bibliotek ger utländska förläggare en unik möjlighet till uppdatering av det senaste inom svensk litteratur och vårt nya samarbete med mässan är ett led i Kulturrådets strävan efter ökad samverkan med aktörer på litteraturområdet, säger generaldirektör Kennet Johansson.

Bok & Bibliotek och Kulturrådet ska tillsammans utdela bidrag på upp till 100 000 kronor för 2009.

Sista ansökningsdag för deltagande på Bok & Bibliotek 2009 är 1 juli.

Header logo