Nya teatergrupper får produktionsbidrag

Teatergrupperna Play Teaterkonst i Göteborg och InSite i Malmö är några av de fria teatergrupper som nu får stöd av Kulturrådet för första gången. Vid årets andra bidragsfördelning har Kulturrådet beslutat att fördela totalt 2,7 miljoner kronor till 22 fria teatergrupper.

Kulturrådets referensgrupp för fria teatergrupper har valt att prioritera 22 teatergrupper som man anser sammantaget omfattar en bredd vad gäller genre, mångfald, konstnärlig förnyelse och regional spridning.

Nio av teatergrupperna är nya i sammanhanget och har inte fått stöd av Kulturrådet tidigare. Förutom teatergrupperna Play Teaterkonst och InSite, får nu även Zirkus Loko-Motiv, Arabica och Brigaden i Stockholm stöd, liksom Guacho och Fabriken Scenkonstproduktion i Göteborg, Cirkusstaden Gävle och Fan-atticks i Botkyrka. De nya grupperna bedöms vara av kulturpolitisk betydelse och/eller stå för konstnärlig förnyelse.

Kulturrådet prioriterar även denna gång teater för barn och unga, sju av de 22 grupper som nu får stöd riktar sina produktioner till barn och ungdom. Teatergrupperna är verksamma i olika delar av landet och flera av dem kan kategoriseras som nationella grupper eftersom de bedriver omfattande turnéverksamhet.

Intresset för att söka produktionsbidrag är stort och det har kommit in 118 ansökningar och majoriteten av ansökningarna kommer från storstadsregionerna.

Ytterligare information:

Jochum Landin, handläggare
Telefon: 08-519 264 39
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se


 

Header logo