Ökat stöd till nutida konstmusik

I fördelningen av bidrag till fria musikgrupper lyfter Kulturrådet särskilt de som arbetar med nutida konstmusik, bland andra Gageego! och KammarensembleN.

Kulturrådet beviljar idag 9 700 000 kronor i verksamhetsbidrag till fria musikgrupper. En utgångspunkt för bidragsgivningen är att bidraget ska medverka till att det finns ett utbud av musik av hög kvalitet i hela landet. Av de beviljade bidragen anger huvuddelen av grupperna att de avser turnera internationellt och/eller nationellt.

Kulturrådet har vidare beviljat 580 000 kr i bidrag till åtta grupper som riktar sin verksamhet till en barnpublik, t.ex. Låt & Leklaget, Markatta, Amani mini och Varieté Velociped. Bland dessa grupper finns en mångfald av konstnärliga uttryck, en stor förmåga att nå sin publik och en hög konstnärlig kvalitet.

Eric Ericsons Kammarkör beviljas 1 000 000 kronor för sin verksamhet. Kören har turnerat nationellt och internationellt och repertoaren spänner över den traditionella svenska körtraditionen till uruppföranden av ny svensk musik.

Bidrag fördelas till fria musikgrupper som bedriver verksamhet i yrkesmässiga former. Vid fördelningen bedöms framför allt gruppernas konstnärliga kvalitet. Geografisk spridning och verksamhet för barn och ungdom prioriteras. Bidragen fördelas både som verksamhetsbidrag och till särskilt angivna ändamål. Kulturrådet lyfter särskilt grupper som medverkar till konstnärlig förnyelse och mångfald inom konstformen.

Kontakt:
Veronica Lamppa Lönnbro, handläggare
Telefon: 08-519 264 24
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Anna Swedmark Westin, informatör
Telefon: 08-519 264 65
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo