Stärkt regional konstutveckling

Kulturrådets styrelse har idag beslutat att ge nästan 113 miljoner kronor i bidrag till verksamheten vid 31 regionala museer. I årets fördelning har Kulturrådet valt att lyfta fram konstutveckling.

Kulturrådet ger varje år verksamhetsbidrag och medel till museipedagogiska insatser vid regionala museer. Statsbidragen går till 28 regionala museer (som anges i Kulturrådets regleringsbrev). Tre museer i Region Skåne erhåller bidrag för museipedagogiska insatser.  I år har samtliga sökanden, utom Stockholms Stadsmuseum, fått en generell uppräkning av bidraget med 0,78 procent.

Dagens beslut innebär bland annat att Ljungbergmuseet i Ljungby och Eskilstuna konstmuseum, genom Smålands museum respektive Sörmlands museum, får medel för att stärka sitt arbete med konstutveckling inom sina regioner.

Kalmar konstmuseum, Östergötlands länsmuseum samt Värmlands museum får höjda bidrag för att permanenta sina konstkonsulentverksamheter och utveckla arbetet med konsten inom respektive län.

Ytterligare information:
Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Erik Åström, sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se


 

Header logo