Statens bidrag till studieförbunden ökar

Drygt två miljoner svenskar deltog förra året i någon form av studiecirkel, det visar ny statistik från Kulturrådet. Rapporten Studieförbunden 2007 visar också att de åtta studieförbund, som är medlemmar i Folkbildningsförbundet, fick drygt 2,2 miljarder kronor i bidrag från stat, kommun och landsting. Staten stod för två tredjedelar av dessa bidrag. I löpande priser har statens bidrag ökat med 19 procent sedan år 2006.

Studieförbunden arrangerade drygt 600 000 olika studiecirklar, kulturprogram och andra gruppverksamheter runt om i landet under 2007. Antalet deltagare var totalt 17,8 miljoner, varav åtta av tio deltagare återfinns inom kulturprogrammens verksamhet.

Statistiken visar att 58 procent av alla deltagare var kvinnor och 15 procent var under 25 år. Studieförbunden anordnade studiecirklar i totalt 179 olika ämnen, men ämnesgruppen humaniora och konst dominerar. Populärast var kurser i ”improvisatorisk musik” och ”sång och musik i grupp”, vilka stod för 20 procent av alla studiecirklar som anordnades.

Studieförbunden arrangerar seminarier, debatter, författarträffar, konstutställningar, konserter, poesikvällar, föreläsningar och teaterföreställningar. Så gott som alla de stora folkrörelserna och en rad andra organisationer är medlemmar i något studieförbund. På många orter är studieförbunden de enda aktörerna som kan förmedla och finansiera professionell kultur. Studieförbunden har därmed en nyckelroll för att främja de kulturpolitiska målen om allas möjligheter till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser och eget skapande.

Det statliga stödet till studieförbund och folkhögskolor fördelas av Folkbildningsrådet. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet inom kulturområdet och ansvarar därmed för statistik om studieförbundens verksamhet.

I statistiken för år 2007 ingår ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, NBV, Medborgarskolan och Sensus. Studieförbundet SISU ingår inte längre i redovisningen.

Ytterligare information:
Cecilia Ranemo, utredare
Telefon: 08-519 264 32
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo