Stöd till flerspråkig frågetjänst på nätet

Kulturrådets styrelse beslutade idag att ge drygt 41 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till länsbibliotek, lånecentraler, Sveriges depåbibliotek och Internationella biblioteket. Kulturrådet prioriterar i år en flerspråkig nationell frågetjänst som är en del av webbtjänsten Fråga biblioteket.

Kulturrådet fördelar varje år verksamhetsstöd till bl.a. länsbiblioteken. Syftet är att ge varje medborgare en god tillgång till böcker och information. Länsbiblioteken ska bistå folkbiblioteken med bland annat kompletterande medieförsörjning rådgivning och information.

I år väljer Kulturrådet att ge Internationella Biblioteket och Informations- och lånecentraler i samverkan ett bidrag på 350 000 kronor för att utveckla Ordbron, som är en flerspråkig del av Fråga biblioteket.

Fråga biblioteket är en referenstjänst på webben där man kan få hjälp och vägledning när man söker information. Sjuttio bibliotekarier från hela Sverige, på både folkbibliotek och forskningsbibliotek, hjälper till med tips på litteratur, att hitta bra informationskällor och att söka i bibliotekens databaser. I chatten kan den som frågar och bibliotekarien söka tillsammans på webben. Med Ordbron görs denna service tillgänglig på tolv olika språk.

Ytterligare information:
Mats Hansson, handläggare
Telefon: 08-519 264 95
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 

Header logo