Stor satsning på internationellt kulturutbyte

Kulturrådet har beslutat att fördela en miljon kronor i bidrag till internationellt kulturutbyte och det är musik- och dansområdet som dominerar bland ansökningarna. Det blir en ny ansökningsomgång redan i augusti, eftersom Kulturrådet har fått sex miljoner kronor för att bland annat förstärka bidragsgivning till internationell och interkulturell kulturverksamhet. Det är en del av en större satsning där regeringen har avsatt totalt tio miljoner kronor för att främja etnisk och kulturell mångfald inom kulturlivet.

Intresset för bidrag till internationellt och interkulturellt kulturutbyte är stort. Kulturrådet fördelar nu en miljon kronor till 29 projekt. Totalt behandlades den här gången 96 ansökningar och det ansökta beloppet var totalt nästan sju miljoner kronor.

Kulturrådet har den här gången prioriterat dansområdet och 12 av de totalt 29 projekt som nu får stöd rör danskonsten. Stiftelsen Stockholm 59´North får t.ex. 147 000 kronor i bidrag för att sätta upp verk av Mats Ek, Cristina Caprioli och Nacho Duato på Jacob’s Pillow Dance Festival i New York. Ett annat projekt är Kompani Raande-Vo i Örebro som har bjudit in dansare från Kina, Zimbabwe, Italien, Tjeckien och Frankrike för medverkan i föreställningen Plutôt la vie som ska turnera med Dansnät Sverige.

Syftet med stödet till internationellt och interkulturellt kulturutbyte är att bidra till ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet och med god tillgänglighet så att Sverige ska ges tillgång till en mångfald av konst och kultur från hela världen. Detta görs genom bidrag till internationella projekt både i Sverige och utomlands.

Kulturrådet kommer under hösten 2008 att genomföra ytterligare två fördelningar av bidrag till internationellt och interkulturellt kulturutbyte

Ytterligare information:
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo