Stort intresse för dans

Kulturrådet har nu fördelat nästan två miljoner kronor i bidrag till sammanlagt 13 fria dansgrupper och koreografer. Intresset för detta bidrag är mycket stort, Kulturrådet har tagit emot 20 procent fler ansökningar i år jämfört med samma period förra året. Den här gången har Kulturrådet valt att framför allt prioritera dansproduktioner som vänder sig till barn och unga.

”Skrammel Anna” av dansgruppen Bastardproduktion och ”Äventyr i vardagen” av Ingrid Olterman är två bra exempel på dansproduktioner som vänder sig till barn och unga och som nu får stöd av Kulturrådet. Tanken är att bidraget ska förbättra kvaliteten och göra scenkonst för barn och unga mer tillgänglig. Den här gången går 42 procent av hela bidragsbeloppet till produktioner för barn och unga.

Kulturrådet vill också ge nya professionella dansgrupper och koreografer möjlighet att utveckla sin konstnärliga verksamhet. Dansgrupperna ÖFA kollektivet och Public Eye är exempel på två nya grupper som inte har fått bidrag av Kulturrådet förut, båda grupperna bedöms vara av kulturpolitisk betydelse och stå för konstnärlig förnyelse. Även den kända dansgruppen Bounce får stöd för en produktion i samarbete med Orionteatern, där gruppen ska arbeta med att utveckla sitt uttryck i samarbete med en regissör.

Kulturrådet har den här gången fått in 63 ansökningar om produktionsbidrag, vilket kan jämföras med 50 förra året. Totalt har fria dansgrupper och koreografer denna gång ansökt om närmare 12,8 miljoner. Referensgruppen för fria dansgrupper konstaterar att det ”funnits ett stort antal ansökningar som bedömts vara intressanta ur såväl ett konstnärligt som ett kulturpolitiskt perspektiv”, men resurserna är begränsade.

Ytterligare information:

Karin Nilsson, handläggare
Telefon: 08-519 264 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo