Tiden räcker inte till för kulturen

Svenskarna upplever att de inte har tid att gå på teater, konsert eller besöka en konstutställning. Det visar en ny undersökning om svenska folkets kulturvanor som Kulturrådet har varit med och finansierat. SOM-institutet har frågat 3 000–6 000 svenskar vilken typ av kultur man konsumerar och för första gången har man också frågat vad det är som gör att man väljer bort olika kulturaktiviteter.

Undersökningen visar att svenskarna i stor utsträckning tar del av kultur genom böcker, dvd och cd, 85 procent uppger t.ex. att de har läst en bok under det senaste året. Många ägnar sig också åt eget kulturskapande, nästan hälften uppger t.ex. att de har ägnat sig åt handarbete/hantverk någon gång under det senaste året och två av tio har själva spelat musik.

När det gäller kulturutbudet väljer de flesta svenskar helst att gå på bio. Sex av tio svenskar går på bio minst en gång om året, cirka fyra av tio uppger att de går på museum, teater eller en konstutställning.

Undersökningen visar att kvinnor är större kulturkonsumenter än män och kulturkonsumtionen är högre i storstad jämfört med landsort. Det är framför allt akademiker med höga eller medelhöga inkomster som dominerar när det gäller kulturkonsumtionen.

Kulturrådet har i SOM-institutets årliga undersökning också ställt frågor om folk skulle vilja ta del av kulturlivet mer än de gör och vad som i så fall hindrar dem att göra det. I undersökningen uppger hälften någon form av hinder för att gå på bio så ofta som de vill, 42 procent upplever hinder för att gå på teater så ofta som de vill och 35 procent upplever hinder när det gäller besök av rock-/popkonsert.

Det vanligaste hindret för att ta del av en kulturupplevelse är bristen på tid, men i vissa fall är hindret också att det är för dyrt eller för dåligt utbud. Kvinnor upplever oftare än män någon typ av hinder för att gå på museum, bio eller teater. Det är bara när det handlar om fotboll/ishockey som fler män än kvinnor upplever att det finns hinder för deras möjlighet att ta del av utbudet.

Generellt sett är det hushåll med barn som upplever störst hinder för att ta del av kulturutbudet. Och det är intressant nog de största kulturkonsumenterna som upplever att det finns hinder för deras kulturkonsumtion.

Rapporten Livsstil och kulturvanor i Sverige 2007 har tagits fram på uppdrag av Statens kulturråd, i samverkan med Svensk Scenkonst och Svenska Filminstitutet. Datainsamlingen gjordes genom enkäter under hösten 2007.

Ytterligare information:
Erik Peurell, utredare
Telefon: 08-519 264 81
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo