Tio nya miljoner till scenkonsten

Kulturrådet har nu beslutat att ge 10,3 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till 27 olika projekt vid landets teater-, dans- och musikinstitutioner. Nästan hälften av pengarna går till olika länsteatrar, till exempel får Teater Västmanland 400 000 kronor i bidrag för projektet Unga Teater Västmanland. Cirkus Cirkör får också utvecklingsbidrag både för projektet Internationellt produktionskontor och för verksamheten Cirkör in Residence.

Kulturrådet vill satsa på utveckling och förnyelse bland annat genom samverkan mellan kulturlivets olika parter. Västra Götalandsregionen får därför bidrag för det internationella samarbetsprojektet OPEN DANCE och Skånes Dansteater får bidrag för att undersöka hur man kan underlätta samarbetet med det fria danslivet.

Många scenkonstinstitutioner söker bidrag för internationella kultursamarbeten. Uppsala Stadsteater får 500 000 kronor för projektet Uppsala International Theatre Lab där man ger publik och personal möjlighet att möta internationella scenkonstnärer. Sörmlands Musik & Teater får bidrag för ett produktionssamarbete med Sydafrika och Dalateatern får bidrag för internationellt kulturutbyte med bland annat Kina och Etiopien.

Kulturrådet har även denna gång prioriterat projekt som vänder sig till barn och unga. Länsteatern på Gotland får till exempel bidrag till projektet För barnen! där man ska utveckla samarbetet om barn- och ungdomsfrågorna inom östersjöområdet.

Kulturrådet behandlade 54 ansökningar från 19 olika regioner, totalt ansökte man om 26,5 miljoner kronor. Utvecklingsbidraget ges för arbete med att nå nya publikgrupper, turnéverksamhet, samarbete över konstområdesgränserna och samverkan mellan professionella konstutövare och amatörer.

Ytterligare information:
Veronica Lamppa Lönnbro, handläggare
Telefon: 08-519 264 24
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo