Tre nya miljoner till läsfrämjande projekt

Kulturrådet fördelar nu drygt 5,1 miljoner kronor till 42 olika läsfrämjande projekt runt om i landet. Det är en stor bredd på de projekt som nu får stöd, allt från ungdomar som gör filmade boktips till inspirationsdagar för tonårsföräldrar. Kulturrådet har i år nio miljoner kronor att fördela till läsfrämjande projekt, vilket innebär en förstärkning på tre miljoner jämfört med förra året.

Kulturrådet har den här gången prioriterat projekt som kan öka delaktigheten i kulturlivet och stimulerar till eget skapande, ca 1,7 miljoner kronor går till den här typen av projekt. Länsbiblioteket i Uppsala får t.ex. 700 000 kronor för att tillsammans med åtta andra län genomföra projektet Läskonster. Projektet ska skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans, med förebild från bl.a. Berlin och Oslo. Ett annat projekt som vill stimulera ungas läsande är Projektrum 13, där unga ska inspirera unga via Internet och skrivarläger.

Kulturrådet vill också stimulera samverkan och samspel och ger därför stöd till flera projekt som sker i samverkan mellan bibliotek och skola. Kreativa språkmiljöer i Jönköping är ett sådant projekt där läsovana och läströtta högstadieelever, främst pojkar, via olika medier närmar sig litteraturen.

Kulturrådet prioriterar också internationellt kulturutbyte och därför får Svalövs kommun bidrag för att organisera Poem Express, ett internationellt konst- och diktprojekt för barn. Poem Express är en del av ett internationellt projekt som ska inspirera barn på låg- och mellanstadiet att ta del av kultur och skapa egna så kallade diktaffischer.

Intresset för det här bidraget är stort och antalet ansökningar har ökat stadigt de senaste fem åren, 2003 fick Kulturrådet 72 ansökningar och 2007 var det 101. Det här är den första fördelningen i år, totalt kommer Kulturrådet att fördela nio miljoner kronor till läsfrämjande insatser under 2008.

Ytterligare information:
Cay Corneliuson, handläggare
Telefon: 08-519 264 07
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Anna Swedmark Westin, informatör
Telefon: 08-519 264 65, 076-540 10 04
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo