Två miljoner till internationella och interkulturella projekt

Kulturrådet fördelar nu drygt två miljoner kronor till internationella och interkulturella projekt. Kulturrådet har prioriterat projekt som stärker den interkulturella aspekten av internationella samarbeten. Flera samproduktioner och långsiktiga utbyten får nu stöd, som till exempel föreställningen Stilett som är ett samarbete mellan Teater Foratt i Malmö och Lycee Theatre i Alexandria.

Ett annat exempel på projekt som nu får bidrag är ett seminarium kring mångkultur vid University of London där Aleksander Motturi medverkar. I San Francisco arrangeras i oktober en poesifestival på temat Other Words med författare från hela världen som skriver på annat språk än modersmålet. Från Sverige deltar Li Li. Flera författare deltar också i höstens internationella bokmässor; bland andra Mikael Engström i Montreuil och Sven Lindqvist och Lisa Langseth i Moskva. Baltic Centre i Gdansk arrangerar möten mellan barnboksförfattare och illustratörer i november där bland andra Ulf Stark och Anna Höglund deltar. Bland mer långsiktiga projekt som beviljats stöd kan nämnas en seminarieserie med franska översättare.

Kulturrådet har också valt att prioritera det svenska deltagandet i två större EU-projekt: det nordisk-baltiska dansnätverket Kedja samt Creating Spaces, ett projekt som främjar utbyten och produktion mellan samtida bildkonstnärer i Europa och Kina. Även svenska ambassaden i Washington får bidrag till projektet Euro Kids 08 i Washington DC.

Ytterligare information:
Ellen Wettmark, handläggare
Telefon: 08-519 264 89
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helen Sigeland, handläggare
Telefon: 08-519 264 33, 076-540 10 33
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, tf. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo