Umeå eller Lund blir Kulturhuvudstad 2014

Det blir Umeå eller Lund som nästa år utses till Europeisk kulturhuvudstad 2014. Det står klart när den svenska juryn nu har haft sitt första möte och utsett de städer som går vidare i uttagningen till Kulturhuvudstad 2014.

Umeå, Gävle, Uppsala och Lund ansökte om att få bli Kulturhuvudstad. Umeå och Lund går nu vidare till finalen och i september 2009 avgör juryn vilken stad som får titulera sig Europeisk Kulturhuvudstad 2014.

– Det var fyra seriösa ansökningar från fyra utmärkta städer, säger juryns ordförande Sir Robert Scott. Vi valde Umeå och Lund för att de bäst uppfyllde kriterierna det vill säga den europeiska dimensionen och medborgarperspektivet.

Umeå och Lund har presenterat sina kandidaturer i form av omfattande ansökningar. Titeln på Umeås ansökan är Nyfikenhet och Passion — medskapandets konst. Programmet är strukturerat i åtta teman, inspirerade av den samiska kalenderns åtta årstider, som omfattar alla konstarter samt friluftsliv och idrott. Lunds ansökan för 2014 går under namnet Playground Europe och jakten på den femte friheten. Programmet är uppdelat i fem teman med rubriker som uppmanar deltagaren att själv finna den femte friheten.

De utvalda städerna har nu nio månader på sig att utveckla sina planer. I september 2009 träffas juryn igen för att enas om vilken av städerna som den svenska regeringen bör nominera till Europas Kulturhuvudstad 2014. Det formella beslutet fattas av Europaparlamentet våren 2010.

Sedan 1985 har EU utsett Europas Kulturhuvudstad. Syftet med evenemanget är att lyfta fram den kulturella rikedomen i Europa och att bidra till att utveckla en ömsesidig förståelse mellan dess invånare. Titeln gäller för ett år. Medlemsstaterna i EU får i tur och ordning vara värdar för en europeisk kulturhuvudstad. Varje år är två städer i olika medlemsstater Kulturhuvudstäder. Sverige och Lettland kommer att vara värd för varsin europeisk kulturhuvudstad 2014. Från och med 2010 är EU:s medfinansiering av städerna ett pris till ära av den grekiska skådespelerskan och kulturministern Melina Mercouri, ca 1,5 miljoner euro.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att samordna urvalsprocessen för Europeisk kulturhuvudstad 2014.

Ytterligare information:
Monica Lindqvist, EU-handläggare
Telefon: 08-519 264 04, 070-394 08 09
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

LÄS MER

Header logo