Uppmaning till stöd för Hallundadeklarationen

Kulturrådet uppmanar nu alla verksamma inom scenkonsten och handikapprörelsen i de nordiska länderna att stödja Hallundadeklarationen. Den så kallade Hallundadeklarationen antogs nyligen vid en konferens som Kulturrådet arrangerade i samverkan med Riksteatern och Nordiska handikappolitiska rådet i just Hallunda. Deklarationen slår fast att tillgängligheten måste öka till de nordiska ländernas scenkonstinstitutioner för personer med funktionsnedsättning.

Hallundadeklarationen antogs av deltagarna vid konferensen i Hallunda utanför Stockholm den 14-15 februari. Kulturrådet uppmanar nu alla verksamma inom scenkonsten och handikapprörelsen i de nordiska länderna att skriva under deklarationen.

Under april månad kommer Kulturrådet att samla in namnunderskrifter till stöd för Hallundadeklarationen. Deklarationen vänder sig direkt till scenkonstområdet i de nordiska länderna med följande uppmaning: ”Vi vill se att samtliga chefer och ledningar inom scenkonsten omedelbart tar ansvar för den egna institutionen och den egna lokalens tillgänglighet, till exempel genom att skapa en organisation som fördelar och tydliggör ansvar och befogenheter.”

Fram till 30 april finns möjlighet för alla som inte var med vid konferensen att stödja deklarationen. Den underskrivna deklarationen kommer att överlämnas till de nordiska kulturministrarna vid det nordiska kulturministermötet som äger rum i Stockholm den 6 maj.

För att stödja Hallundadeklarationen skicka e-post med namn, befattning och organisation till: hallundadeklarationen@kulturradet.se

Ytterligare information:
Ingrid Hemström, handläggare
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
Telefon: 08-519 264 94

Birgitta Modigh, sakkunnig
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
Telefon: 08-519 264 16

Rebecka Svensén, t.f. presschef
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25

Header logo