27 kulturtidskrifter får höjda bidrag

27 tidskrifter får nu höjda bidrag från Kulturrådet, på mellan 25 000 och 75 000 kronor. Bland dessa finns tidskrifterna Divan, Grafiknytt, Pequod, Re:public service och Södra Afrika. Kulturrådets styrelse har beslutat att 102 kulturtidskrifter ska få 17 miljoner kronor i produktionsstöd för 2009.

De nystartade tidskrifterna Arkitekturtidskriften KRITIK, FLM, papi och Språktidningen beviljas för första gången stöd. Sammanlagt får elva nya tidskrifter som inte hade stöd under föregående år nu bidrag.

– Minst ett dussin tidskrifter har trots små resurser etablerat sig som kvalificerade fora för kultur- och idédebatt, menar Arne Ruth ordförande i Kulturrådets referensgrupp för kulturtidskrifter. De är plattformar för ett offentligt samtal med ett tydligt internationellt och interkulturellt perspektiv och de behandlar fortlöpande allmänintressanta frågor som inte alltid tas upp i dagspressen. I själva verket förs viktiga delar av den s.k. kulturdebatten numera i tidskrifter.

De 102 kulturtidskrifter som nu beviljas produktionsstöd får vardera mellan 25 000 och 600 000 kronor för verksamhetsåret 2009. Syftet med stödet är att främja mångfalden i utbudet av tidskrifter. Viktiga utgångspunkter vid bedömningen av tidskrifterna är hög kvalitet och mångsidighet i fråga om åsikter och behandlade ämnen.

Kulturrådet ger också stöd till nättidskrifter. Utställningsestetiskt forum, Soundofmusic, Omkonst, Alba, Babian och Ett lysande namn finns bland de totalt 16 nättidskrifter som beviljades stöd om sammanlagt 640 000 kr.

YTTERLIGARE INFORMATION

Heli Hirsch, handläggare
Telefon: 08-519 264 88
E-post: fornamn.efternamn
@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, informationschef
Tel: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn
@kulturradet.se

Header logo