59 miljoner kronor till kultur i skolan

Sorsele kommun, Värnamo kommun och Kunskapsskolan i Sverige är exempel på kommuner och friskolor som får bidrag till kultur i årskurs 7-9. Kulturrådet fördelar drygt 59 miljoner kronor till 286 skolhuvudmän inom ramen för bidraget Skapande skola.

I Sorsele ska eleverna utsmycka sin skola i en lärandeprocess tillsammans med en konstnärlig ledare, konsthantverkare, lärare och föräldrar. Sorsele beviljas 95 000 kronor. I sin ansökan kopplar man skolans mål konkret till arbetsprocessen. Kommunens tekniska förvaltning skjuter till 500 000 kronor.

I Värnamo utgår man från ungdomskulturen för att få igång elevernas tankar om kultur. Man ska bland annat anordna kulturdagar för eleverna i årskurs 9, där ungdomarna får pröva på till exempel motivlackning av mopeder, streetdance och att skapa film och teater. Kommunen beviljas 180 000 kronor för sina projekt.

Kunskapsskolan i Sverige, som har 21 grundskolor med sammanlagt 5 500 elever i årskurs 7-9, får 1,2 miljoner kronor för att samarbeta med professionella kulturarbetare och för att ta sina elever på kulturevenemang.

Det är i år andra året som skolhuvudmännen kan söka bidraget Skapande skola. Kulturrådet har i år fått in 85 ansökningar från kommuner och friskolor som inte sökte bidraget under 2008. Kulturrådet kommer att följa de skolhuvudmännen som nu söker bidrag för första gången och bistå med råd och stöd i deras fortsatta arbete med kultur i skolan. Totalt har 87 procent av alla kommuner nu sökt bidraget en eller flera gånger.

Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson gläds särskilt åt att många kommuner söker medel för kulturverksamhet för sina särskoleelever.
– Tillgängligheten till kultur för elever med funktionsnedsättning är en viktig demokratifråga, säger Kennet Johansson.

År 2008 fick Kulturrådet i uppdrag av regeringen att årligen fördela 55 miljoner kronor till landets skolhuvudmän för kulturinsatser i grundskolans årskurs 7-9. Bidraget gör det möjligt för skolorna att köpa in professionell kulturverksamhet, främja barns och ungas eget skapande och öka samverkan mellan skolan och kulturlivet.

Skolhuvudmän är till exempel kommuner, vissa kommundelsnämnder, friskolor samt statliga myndigheter med huvudmannaansvar för skolverksamhet. 

Ytterligare information
Michael Matz, koordinator
Telefon: 08-519 264 73
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Tua Stenström, handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo