Avsiktsförklaring Västerbottens län

Kulturrådet och Västerbottens läns landsting har undertecknat en avsiktsförklaring om utvecklat och fördjupat samarbete inom kulturområdet. Syftet är att ge bättre förutsättningar för konst- och kulturlivets utveckling i Västerbotten och att ge länets medborgare tillgång till ett mångsidigt kulturutbud av god kvalitet.

Inom ramen för den avsiktsförklaring som Kulturrådet och Västerbottens läns landsting nu undertecknat ska man bl.a. diskutera de regionala kulturinstitutionerna Norrlandsoperan, Västerbottens Museum, Länsbiblioteket i Västerbotten samt Västerbottensteatern. Det fria kulturlivet samt de nationella minoriteternas behov och prioriteringar, är andra exempel på områden som lyfts fram.

– Konkret kommer Kulturrådets och landstingets insatser bland annat att handla om ekonomiskt stöd, kunskapsutbyte i form av seminarier och konferenser, utvecklingsarbete inom statistikområdet och forskning, säger Kennet Johansson generaldirektör vid Statens kulturråd.

Västerbottens län har stora geografiska avstånd, ett varierande befolkningsunderlag och olika kommunala åtaganden på kulturområdet. Det finns också skillnader mellan större och mindre kommuner när det gäller tillgången till kultur.

– Landstinget vill erbjuda länets medborgare en god livsmiljö, ett utvecklat kulturliv och ett mångsidigt utbud av kultur oavsett bostadsort i länet. Tillsammans med staten kan vi säkra en fungerande kulturell infrastruktur som kompletterar kommunala verksamheter och strategier och som passar länets förhållanden, säger Erik Bergkvist, ordförande vid Nämnden för regional utveckling.

Kulturrådet och Västerbottens läns landsting kommer att mötas 2010 för uppföljning och avstämning av arbetet inom ramen för avsiktsförklaringen.

Header logo