Bibliotekens aktiviteter
för barn och unga ökar

De kommunala bibliotekens arbete med att stimulera barns och ungas läsande har ökat under de senaste fem åren, det visar en ny undersökning från Kulturrådet. Sagostunder, skrivarläger och gratisböcker är exempel på aktiviteter som blir allt vanligare vid landets bibliotek. Varje år fördelar Kulturrådet bidrag till biblioteken för inköp av litteratur och i år har Sveriges kommuner fått besvara en enkät om den läsfrämjande verksamheten.

Kulturrådet har beslutat att fördela 25,7 miljoner kronor till inköp av litteratur till folk- och skolbiblioteken under 2009. Syftet med stödet är att förbättra tillgången på barn- och ungdomslitteratur och att stärka läsandet bland barn och ungdomar.

För att få inköpsstöd måste Sveriges kommuner lämna in en övergripande plan för hur de ska främja barns och ungdomars intresse för läsning. Den här gången har 260 kommuner sökt bidrag och redovisat hur de arbetar med frågan.

Undersökningen visar att den vanligaste aktiviteten är bokgåvor. Nästan samtliga kommuner uppger att de ger bort böcker och det vanligaste är att de delas ut till nyfödda barn. Nästan alla kommuner uppger också att de arrangerar bokprat för skolklasser. Åtta av tio kommuner uppger att de har verksamhet för sexåringar, som då introduceras som låntagare, och att de arrangerar sagostunder.

Kulturrådet gjorde en liknande undersökning år 2004. Under de senaste fem åren har kommunernas läsfrämjande verksamheten ökat. Insatser för barn med annat modersmål än svenska har till exempel fördubblats och nu uppger sex av tio kommuner att de har verksamhet för den här målgruppen. Även särskilda insatser för personer med funktionshinder har ökat med 30 procent och utförs nu i tre av fyra kommuner.

Folkbiblioteken har också många verksamheter som riktar sig till barn på fritiden. Till exempel har antalet kommuner som ordnar bokcirklar fördubblats sedan 2004. Skapande verksamhet som skrivarläger eller verkstäder har ökat med 11 procent till 28 procent. Hälften av folkbiblioteken anger att de ordnar aktiviteter på loven för barn och ungdomar.

Ytterligare information
Cay Corneliuson, handläggare
Telefon: 08-519 264 07
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo