Bortglömda kompositörer och jämställdhetsmärkt scenkonst

Kulturrådet har delat ut bidrag på nästan niohundratusen kronor till fyra jämställdhetsprojekt inom scenkonsten.

För två år sedan fick Kulturrådet i uppdrag att göra en fördjupad analys av scenkonsten ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet kan man bland annat läsa om i rapporten På väg mot jämställd scenkonst.I uppdraget ingår även att stödja särskilda projekt som arbetar med jämställdhet. Fler projekt får stöd i en ny ansökningsomgång till hösten.

De som nu får bidrag är Sveriges Orkesterförbund som ska fortsätta söka i äldre arkiv efter bortglömda kvinnliga kompositörer från 1800-talet. Projektet, Kvinnliga musor, som har pågått sedan oktober förra året, har redan tagit fram närmare hundra verk som så småningom ska bli tillgängliga via nätet. Flera av verken har bearbetats för att bättre passa moderna ensembler.

Övriga projekt som nu får stöd från Kulturrådet arbetar alla med utbildning och organisationsutveckling som verktyg för att långsiktigt förändra strukturer och ge kunskap.

Teater Lacrimosa ska hålla workshops och föreläsningar utifrån sin bok ”Större än så här – Tankar för en genusnyfiken gestaltning”. WISP, Women In Swedish Performing Arts, får stöd för sitt projekt med jämställdhetsmärkning av scenkonst, W-priset. Tillsammans ska medlemmarna arbeta fram kritierier för jämställd scenkonst och debattera maktordningen inom scenkonsten. Teaterförbundet får bidrag för att utbilda ledare i jämställdhet. VD och konstnärliga ledare på teatrar och scener ska få verktyg för mer jämställda arbetsprocesser.

Header logo