Dolly, digitala äppelhyllor och livslångt lärande

Kulturrådet har beslutat att i år fördela 4,1 miljoner kronor i bidrag till svensk biblioteksutveckling. Det är 21 projekt som nu får bidrag och det handlar bland annat om nya former för arbetet med livslångt lärande, tillgänglighet, läsfrämjande och uppsökande verksamhet.

Ett nytt digitalt projekt som får bidrag är Dolly – Daisy OnLine Library. Projektet ska göra Talboks- och punktskriftsbibliotekets talböcker tillgängliga för alla bibliotek i strömmande och nedladdningsbart format.

Äppelhyllan, som finns på många bibliotek, är en avdelning med medier speciellt anpassade för barn och unga med funktionshinder. Kulturrådet ger nu pengar till förstudien Virtuell Äppelhylla som skall undersöka förutsättningarna för en webbplats där man kan ta del av Äppelhyllans utbud med hjälp av datorn.

Kulturrådet har även denna gång beslutat att ge bidrag till de nationella webbaserade projekten Bibliotek24 och Öppna Bibliotek. För tredje året får SAV – skönlitterärt arbete i Västerbottens län bidrag för sitt arbete med läsfrämjande verksamhet för vuxna.

Andra projekt som Kulturrådet valt att lyfta fram är projekt som kan stärka bibliotekens ställning och deras arbete med andra språkgrupper än svenska.

Ytterligare information
Mats Hansson, handläggare
Telefon: 08-519 264 95
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo