EU:s litteraturpris

De tolv författare från tolv olika länder som får EU-kommissionens nyinrättade litteraturpris har tillkännagetts av kommissionär Jan Figél och de organisationer som fått uppdraget att ta hand om priset; European Booksellers Federation, European Writers' Council och Federation of European Publishers. Den svenska vinnaren, Helena Henschen, får priset för sin bok  I skuggan av ett brott (Brombergs förlag).

För att bli utvald ska författaren ha publicerat minst två och högst fem skönlitterära titlar under den senaste femårsperioden och böckerna ska ha översatts till minst två och högst fyra europeiska språk.

Den svenske författaren Henning Mankell är ambassadör för EU:s litteraturpris, vilket innebär att han ska sprida information om priset och om pristagarna i hela Europa. Prisceremonin kommer att äga rum i Bryssel den 28 september.

Läs mer om priset

Header logo