En tredjedel av landets skolenheter saknar skolbibliotek

Bara två tredjedelar av landets skolenheter har ett skolbibliotek, det visar en ny rapport från Kulturrådet. Undersökningen som omfattar samtliga drygt 6 000 grund- och gymnasieenheter visar att antalet skolbibliotek förefaller minska. Idag saknar 18 procent, det vill säga drygt 250 000 elever, tillgång till skolbibliotek i någon form.

Det är kommunerna som ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten i landet. Skolbiblioteken ska främja språkutveckling och stimulera till läsintresse. Skolbiblioteken är också en del av skolans pedagogiska verksamhet och ska stödja elevernas lärande. Kulturrådet är den myndighet som ansvarar för biblioteksstatistik i Sverige och därmed även uppgifter om skolbiblioteken.

– Skolbiblioteken har en nyckelroll för att utveckla språk och läsande, inte minst när det gäller elever med andra modersmål än svenska, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

Resultatet av undersökningen visar att två tredjedelar av landets skolenheter har ett skolbibliotek. Det kan vara eget bibliotek, ett bibliotek som är integrerat med folkbiblioteket eller ett bibliotek som är delat med en annan skolenhet. Boksamling eller bokrum finns vid ytterligare 15 procent av skolenheterna. Friskolor har oftare än kommunala skolor enbart en boksamling i stället för ett bibliotek.

Den nya undersökningen visar att åtta av tio skolor använder folkbiblioteken för lån, läsning och faktainhämtning. Skolornas användning av folkbiblioteken är sällan reglerad i avtal och folkbiblioteken saknar ofta resurser att svara upp mot skolans behov.

En fjärdedel av de skolor som har ett skolbibliotek har inte någon personal. I de fall som biblioteken har anställd personal, så går stora delar av arbetstiden åt att köpa in och hålla ordning på böckerna, medan tiden för pedagogiskt arbete och att bemanna biblioteket är mindre.

Ytterligare information
Birgitta Modigh, sakkunnig
Telefon: 08-519 264 16
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Cecilia Ranemo, statistiker
Telefon: 08-519 264 32
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo