European Culture Forum

European Culture Forum äger rum i Bryssel 28-30 september. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth är en av talarna. Dessutom medverkar, från Sverige, Lotta Brilioth Biörnstad, samordnare för Länsteatrarna i Sverige och Chris Torch, konstnärlig ledare för Intercult.

Konferensen samlar sexhundra deltagare från europeiskt kulturliv. Under tre dagar pågår presentationer och workshops kring kulturprojekt som stödjs av EU samt debatter kring konferensens tema En europeisk agenda för kultur i en globaliserad värld. Under konferensen delas också Eu:s nyinstiftade litteraturpris ut för första gången. Helena Henschen är svensk vinnare bland tolv författare från lika många länder som får priset 2009.

Mer information om konferensen

Header logo