Framgångsrikt accessprojekt avslutas 2009

Sysselsättningsprojektet Access är inne på sitt sista år och i år har närmare tjugofem miljoner kronor fördelats till nära åttio olika projekt. Nästan tvåhundra personer är anställda inom de olika projekten runt om i Sverige. Majoriteten är kvinnliga akademiker.

Access har pågått sedan 2006 med syfte att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar och arkiv. Hitills har 240 000 föremål, böcker etc. gjorts tillgängliga via internet. Filminstitutet, Svensk form, Teaterunionen och Atalante är några exempel på organisationer som driver accessprojekt men den stora majoriteten av projekten drivs av museer.

I mars nästa år ska hela satsningen utvärderas och redovisas. Av de redovisningar som hitills kommit in framgår att sjuttio personer som varit accessanställda fått anställning efter att projektet avslutats. Nära hälften av dom anställda i projekten var tidigare långtidsarbetslösa. Accessprojekten har bidragit till en lång rad positiva effekter och vitaliserat den egna organisationen genom ökad kompetens. Men också tydliggjort behovet av vård och bevarande av samlingar i framtiden.

Header logo