Hembygdsrörelsen i projekt mot främlingsfientlighet

Kulturrådet har beviljat Sveriges Hembygdsförbund fyrahundratusen kronor för projektet Kulturarvet och toleransen. Främlingsfientliga organisationer använder ofta kulturarvet för att föra fram sina idéer. Projektet ska motverka detta och istället lyfta fram kulturarvet som en inkluderande samhällsangelägenhet som tolkas och formas av alla människor som lever i Sverige idag. Kulturrådet ser detta som ett viktigt demokratiprojekt som långsiktigt kan öka den kulturella mångfalden och utveckla synen på kulturarvet.

Sveriges Hembygdsförbund är hembygdsrörelsens riksförbund och har 450 000 medlemmar i föreningar över hela landet.

Sedan förra året har Kulturrådet ett utökat uppdrag att utveckla interkulturell verksamhet inom kulturen. I år ska Kulturrådet utarbeta en strategi för hur ett interkulturellt perspektiv ska genomsyra verksamheten.


Läs mer om hembygdsrörelsen

Header logo