Internationella turnéer, festivaler och gästspel

Drygt en miljon kronor fördelas mellan 27 olika projekt inom både musik, dans, teater och bildkonst när internationellt kulturutbyte får stöd av Kulturrådet. Det handlar om turnéer, gästspel och utställningar både i Sverige och i andra delar av världen. Dessutom får Göteborg Dans och Teaterfestival en miljon för sitt internationella program under festivalen 2010.

Inom bildområdet ger Kulturrådet stöd till En plats som nu heter Holon där Konsthall C i Stockholm samarbetar med bland andra Israeli Center for Digital Art och Baltic Art Center i Visby. Electrohype i Malmö får bidrag för att för sjätte gången arrangera Nordisk biennal för datorbaserad och högteknologisk konst.

Inom musikområdet ger Kulturrådet bidrag till tio internationella turneer, bland annat ska Göteborgsbaserade duon Wildbirds & Peacedrums turnera i Nordamerika, Japan och Australien och timbaorkestern Calle Real turnera i ett flertal länder i Sydamerika.

Två teatrar får stöd för att anordna internationella gästspel i Sverige. Turteatern arrangerar ett Schweiziskt gästspel för ungdomar och Boulevardteatern arrangerar ett gästspel från Théâtre du Mouvement.

Fem olika dansprojekt får stöd, bland annat får Gunilla Heilborn bidrag för att medverka på världens största festival för scenkonst, Fringefestivalen i Edinburgh, med sin föreställning Femårsplanen.

Kulturrådet har tidigare i år gett cirka sex miljoner kronor till institutioner, organisationer och fria grupper som arbetar med internationella och interkulturella kulturutbyten i olika projekt.

Beviljade bidrag

KONTAKT

Karin Nilsson
Telefon: 08-519 264 90
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén
Informationschef
Tel: 08-519 264 25
076-540 10 25
rebecka.svensen@kulturradet.se

Header logo