Internationellt kulturutbyte med 23 länder

Dorte Olesens dansförställning ”Huggande kvinnor” ska visas i Berlin, Teater Tribunalen ska spela Det kommunistiska manifestet på en teaterfestival i Serbien och 17 svenska formgivare ställer ut i USA. Det är några av de svenska turnéer, gästspel och utställningar som nu får stöd från Kulturrådet.

Kulturrådet har beslutat att fördela drygt 2,2 miljoner kronor för internationellt kulturutbyte till institutioner, organisationer och fria grupper verksamma i Sverige. Bidraget omfattar även interkulturella samarbeten som kan stärka etnisk och kulturell mångfald.

Flera teatergrupper får stöd, bland andra Pygméteatern som ska besöka en dockteaterfestival i Tjeckien och Dockteatern Tittut som gör en USA-turné. Tretton dansgrupper får bidrag, till exempel kommer Gunilla Heilborns föreställning Potatislandet att visas i Berlin och Kulturföreningen Atalante ska besöka Marrakech.

Många musikgrupper får bidrag för turnéverksamhet. The Real Group och Perpetuum Jazzile ska åka till Slovenien och Jeanette Lindström åker på turné till Kanada.

Gemensamt för de projekt som nu får bidrag är att mötet mellan olika kulturer står i centrum. Grupperna fokuserar på att nå en bred publik genom att spela utanför de etablerade scenerna och arbeta aktivt med att nå nya publikgrupper. Kulturrådet har den här gången prioriterat europeiska samarbeten med anledning av det kommande EU-ordförandeskapet.

Ytterligare information
Ellen Wettmark, handläggare
Telefon: 08-519 264 89
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo