Intresset för EU:s kulturprogram fortsatt lågt i Sverige

Av totalt 819 ansökningar om stöd från EU:s kulturprogram 2008 står Sverige för tio varav tre fick stöd. Det framgår av den redovisning av det svenska utfallet inom EU:s kulturprogram 2008 som Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet sammanställt.

Antalet ansökningar per land varierar kraftigt; från Italien som står för 189, eller 23 procent av de inkomna ansökningarna, till Estland och Serbien som har lämnat in en ansökan var.

Östersjöns författar- och översättarcentrum har fått 199 000 euro för projektet Common Sea – Come and See där man samarbetar med organisationer från Lettland och Estland.

Organisationen Trans Europe Halles, som har sitt huvudkontor i Mejeriet i Lund har fått 40 000 euro för sin verksamhet. Norstedts förlag har fått drygt 15 000 euro för att översätta L’invitée av Simone de Beauvoir.

Svenska arrangörer finns dock med även i andra länders projekt, t.ex. Statens museer för Världskultur, Cullbergbaletten, Ensemble Ars Nova och Föreningen Svenska Tonsättare. Totalt har svenska organisationer fått ta del av 7,6 miljoner euro, vilket är något mer än 2007.

Header logo