Juryns rapport om kulturhuvudstad 2014

Den åttonde september valdes Umeå som den stad som bör bli Europas kulturhuvudstad 2014.  Varför det blev Umeå och inte Lund framgår av juryns rapport.

 Enligt juryn hade Umeå ett starkt engagemang från stadens politiker, en solid ledningsstruktur och ett program med hög kvalitet. I rapporten ges också råd till Umeå i det fortsatta arbetet, bland annat  hur man ska utveckla den europeiska dimensionen i programmet.

Det är regeringen som formellt nominerar Umeå som kulturhuvudstad och meddelar EU sitt förslag. Det slutliga beslutet fattas av EU:s ministerråd under våren 2010.

De sju europeiska jurymedlemmarna kommer att utgöra en kommitté som övervakar och ger råd till Umeå i planeringen fram till 2014. I kommittén ingår också Benny Marcel, avdelningschef på Kulturrådet, som svensk observatör. Om kommittén är nöjd med Umeås program kommer man att rekommendera EU-kommissionen att Umeå får Melina Mercouri-priset, ungefär en och en halv miljoner euro.

Header logo