Kort intervju med Sara Sandström Nilsson

Sara Sandström Nilsson är konstgallerist och delägare i Galleri Andersson/Sandström i Umeå med filial i Stockholm. Galleriet fokuserar på internationell samtida konst med särskilt intresse för utomhusskulpturer och driver även Umedalen skulptur, en skulpturpark i anslutning till galleriet. Sara Sandström Nilsson är ordförande i Svenska Galleriförbundet.

Vad tror du att du kan bidra med i Kulturrådets styrelse?
- Jag hoppas kunna bidra med den erfarenhet jag hunnit bygga upp inom konstbranschen. Jag har arbetat med galleri och utställningar i 13 år och med konst i hela mitt liv. Jag är engagerad i Svenska Galleriförbundet och ordförande i dess styrelse, och tar även med mig dessa erfarenheter till Kulturrådet. Jag kommer också att kunna tillföra ett Norrlandsperspektiv eftersom jag bor i Umeå.

Varför tror du att du blev tillfrågad?
- Förhoppningsvis har det att göra med mitt engagemang i konstpolitiska frågor i galleriförbundet. Det har säkert också att göra med mitt generella engagemang i kulturfrågor.

Vilken erfarenhet har du av Kulturrådet?
- Min erfarenhet av Kulturrådet är inte så stor och omfattas av det jag läser i media. Svenska Galleriförbundet representerar konstgallerister, och som medlem får man inte ta emot några bidrag. Kanske är vi en ovanlig del i kulturlivet för att vi inte lyfter bidrag.

Har du några specifika frågor som du kommer att driva?
- Det är för tidigt att svara på, men jag ser fram emot uppdraget med förväntan och spänning. Jag ser det som en stor och viktig utmaning att arbeta med kulturpolitik på den här nivån.

Svenska Galleriförbundet är ett rikstäckande förbund för konstgallerier i Sverige. Förbundet har tagit till uppgift att främja galleriernas roll i offentligt svenskt konstliv, att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen, bland annat i kulturpolitiska frågor, och att arbeta för seriös utställarverksamhet med ansvar mot konstnärer, publik och samhälle.

Header logo