Kreativa näringar vinnare när strukturfondsmedel fördelas

Kulturrådet har tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet redovisat vilka projekt med kulturanknytning som fått stöd ur EU:s strukturfondsprogram 2008. Rapporten visar att strukturfondsmedel i stor utsträckning går till projekt för att utveckla kreativa näringar.

Från Regionalfonden har Kommunförbundet Norrbotten fått drygt 6 miljoner kr i EU-stöd för projektet BD Pop, Borlänge kommun 14 miljoner kr för projektet BoomTown och Film i Väst drygt 8 miljoner kr för etapp 2 av Ett nordiskt centrum för animerad film. Hällefors kommun fick 5,3 miljoner kr för att utveckla Formens Hus till ett Innovativt centrum för hållbar design och Landstinget Blekinge 6,5 miljoner kr för projektet Blekinge Upp, ett tvärsektoriellt samarbete för att öka entreprenörskap och sysselsättning inom
upplevelseindustrin i Blekinge.

Även inom det territoriella samarbetet prioriteras entreprenörskap och kreativa näringar. Filmpool Jämtland har fått drygt två miljoner kr i EU-stöd inom programmet Sverige-Norge för projektet Filmcommission Jämtland-Tröndelag som bl.a. syftar till att få nya produktionsbolag till regionen. Inom samma program har Studiefrämjandet Värmland-Bergslagen fått nästan sex miljoner kr för projektet Independent Music som vill stärka musikbranschen i det inre Skandinavien.

Sammanlagt har 225 miljoner kr beviljats i EU-stöd till projekt med kulturanknytning under februari till december 2008 från Regionalfonden, Socialfonden och Landsbygdsprogrammet. Sverige har dessutom tagit del av 161 miljoner kronor i EU-bidrag från de territoriella programmen.

Header logo